Mari Kita Belajar Tentang Islam

Muatturun buku

Download (DOC)
Download (PDF)
Komen

Episod buku

< <
3 / total: 8

Allah Mengutuskan Rasul-Rasul dan Kitab-Kitab

Di dalam halaman lepas, kami telah mengemukakan contoh-contoh dan bukti-bukti untuk membantu kita merenung dan memahami sesuatu daripada kekuasaan dan keagungan Allah. Tujuan Allah menganugerahkan kita dengan kebolehan berfikir dan membuat pertimbangan adalah untuk membolehkan kita mengenali-Nya. Allah juga telah menurunkan kitab-kitab suci di mana dia menerangkan tentang diri-Nya. Dia menyampaikan apa yang dikehendaki-Nya daripada kita di dalam kitab-kitab ini. Allah telah mengangkat dan mengutus rasul-rasul yang menjadi contoh kepada kaum mereka dengan tingkah laku yang terpuji. Melalui rasul-rasul ini, risalah dan wahyu Allah yang lengkap memberikan panduan kepada manusia.

Palmiye ağaçları

Sukar untuk memastikan berapakah jumlah rasul yang telah Allah utuskan, namun begitu terdapat riwayat yang menyatakan, terdapat tiga ratus tiga belas rasul dan sejumlah besar adalah nabi sepanjang sejarah. Kita hanya mengenali nama rasul-rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, wahyu terakhir yang diturunkan Allah. Allah menceritakan kepada kita kehidupan nabi-nabi ini untuk membolehkan kita memahami akhlak mereka. Melalui rasul-rasul yang diutuskan-Nya, Allah membimbing kita kepada jalan hidup yang benar dan bagaimana hendak berkelakuan baik di dunia ini. Hanya melalui penyampaian Allah kita mengetahui bagaimana hendak berkelakuan baik, dan perlakuan manakah yang lebih baik dan sejajar dengan nilai ajaran Al-Quran. Hanya melalui penyampaian-Nya sahaja kita dapat mengenali perbuatan yang diredai Allah dan mendapat ganjaran-Nya, begitu juga perbuatan yang akan mendapat balasan.

Kuran-ı Kerim

Hanya kitab Al-Quran sahajalah yang merupakan kitab yang dikekalkan sehingga kini.

Di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita sepanjang sejarah Dia telah mengutus rasul-rasul-Nya kepada setiap komuniti dan mereka memberikan peringatan kepada mereka. Rasul-rasul ini menyeru kaum mereka untuk menyembah Allah, memohon kepada-Nya dan mematuhi semua suruhan-Nya. Dia juga mengingatkan mereka jika mereka tidak melakukannya, mereka akan dihukum. Ringkasnya, mereka memberi amaran kepada mereka yang tidak beriman dan mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan keji, dan memberikan berita gembira kepada orang-orang beriman bahawa mereka akan diberikan ganjaran. (Persoalan Syurga dan Neraka akan dibincangkan dengan lebih lanjut di dalam bahagian berikutnya). Rasul terakhir yang diutuskan Allah ialah Nabi Muhammad (S.A.W). Al-Quran pula adalah kitab terakhir.

vücut

Wahyu-wahyu Allah yang terdahulu telah kehilangan keasliannya, kerana orang-orang kafir dan mereka yang berkepentingan telah memasukkan perkataan mereka sendiri dan ceraian-ceraian tambahan ke dalamnya. Kerana itu, inti patinya yang asli, wahyu sebenar yang diturunkan kepada manusia pada mulanya, tidak sampai kepada kita hari ini. Tetapi Allah menurunkan Al-Quran, sebuah kitab yang tidak dapat diubah.

Nabi Muhammad (S.A.W), dan kemudiannya orang-orang Islam memelihara Al-Quran ini dengan baik. Al-Quran amat jelas sehinggakan siapa sahaja dapat memahaminya. Apabila kita membaca Al-Quran kita akan segera mengetahui ia adalah kalam Allah. Al-Quran, yang tetap utuh kesuciannya, berada di bawah peliharaan Allah dan ia merupakan satu-satunya kitab suci yang manusia akan dipertanggungjawabkan sehingga hari akhirat.

Hari ini, setiap Muslim, tidak kira di mana juga mereka berada, membaca Al-Quran yang sama; tidak ada satu pun kecacatan di dalam satu perkataan atau huruf. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah (S.A.W), dan telah dikumpulkan oleh Khalifah Abu Bakr (R.A.) dan kemudian disusun oleh Khalifah Uthman (R.A.), yang hidup 1400 tahun dahulu, dan Al-Quran yang dibaca hari ini adalah serupa. Terdapat persamaan jitu dan tepat di antara satu sama lain. Ini bererti, sejak mula Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad (S.A.W), ia tetapi kekal dengan keasliannya. Kerana Allah memelihara Al-Quran daripada orang-orang jahat yang cuba mengubahnya atau menokok tambahnya. Di dalam satu ayat, Allah memaklumkan kepada kita bahawa Dialah yang memelihara Al-Quran dengan baik:

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya. (Surah Al-Hijr: 9)

Perkataan 'Kami" di dalam ayat di atas, merujuk kepada Allah sendiri. Tiada tuhan melainkan Allah, tiada sekutu. Dialah Allah Yang Maha Kuasa, Pemula kepada setiap benda dan Dia yang mempunyai pengetahuan meliputi segalanya.

Di dalam beberapa bahagian di dalam Al-Quran, Allah merujuk diri-Nya dengan "Aku", dan di dalam sebahagian yang lain pula, "Kami". Di dalam bahasa Arab, iaitu bahasa Al-Quran, perkataan "Kami" juga digunakan untuk merujuk kepada seorang individu bertujuan untuk menzahirkan rasa kekuatan dan kemuliaan kepada pendengar. Sama juga keadaannya di dalam bahasa Inggeris yang dikenali sebagai "The Royal We" ("Kami diraja"). Di dalam bahagian berikutnya di dalam buku ini, kami akan mengemukakan kepada kamu contoh ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran. Perkataannya adalah benar belaka kerana ia adalah Kalam Allah, yang mengetahui diri kita lebih daripada diri kita sendiri.

Di dalam Al-Quran, Allah menghendaki kita mengambil pelajaran daripada kisah para nabi. Salah satu ayatnya:

Demi sesungguhnya, kisah Nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. (Kisah Nabi-nabi yang terkandung dalam Al-Quran) bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam Kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman. (Surah Yusuf: 111)

Orang yang Allah maksudkan di dalam ayat di atas ialah seorang yang mengetahui Al-Quran. Dia adalah Kalam Allah dan dengan demikian dia berfikir, menggunakan pertimbangan akal dan berusaha mempelajari Al-Quran dan hidup dengan ajarannya.

Allah membantu manusia dengan mengutus rasul-rasul yang bertanggungjawab menyampaikan segala arahan-Nya. Setelah menerima wahyu Allah, manusia tidak lagi berhak untuk memberikan sebarang alasan di Hari Kiamat. Kerana para rasul Allah telah menyampaikan kepada kaum mereka kewujudan Allah dan apa yang dituntut-Nya daripada manusia. Apabila seseorang itu telah mendengar pesanan ini, dia bertanggungjawab ke atasnya. Seperti yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran:

Rasul-rasul (yang Kami telah utuskan itu semuanya) pembawa khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman), dan pembawa amaran (kepada orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat), supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah (atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak) terhadap Allah sesudah mengutuskan Rasul-rasul itu. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (Surah An-Nisa: 165)

Allah menjadikan banyak kumpulan manusia di muka bumi ini. Sebahagian mereka mengingkari apa yang dibawa oleh rasul-rasul ini dan malah menafikan kerasulan mereka. Kerana mereka tidak mahu mendengar cakap mereka dan mematuhi perintah Allah, maka mereka telah dihukum. Melalui para rasul-Nya, Allah juga telah memberikan amaran kepada mereka yang ingkar tentang azab di dunia. Sebaliknya, mereka masih terus menentang rasul-rasul mereka dan memfitnah mereka. Lebih daripada itu, mereka juga menjadi lebih ganas sehinggakan di dalam beberapa kejadian mereka membunuh rasul. Lantaran itu, Allah menimpakan kepada mereka hukuman yang selayaknya, dan, tidak berapa lama kemudian, komuniti-komuniti baru pula menggantikan mereka. Di dalam Al-Quran, situasi komuniti-komuniti ini dijelaskan seperti berikut:

Tidakkah mereka memerhati dan memikirkan berapa banyak umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (umat-umat itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi (dengan kekuasaan dan kemewahan) yang tidak Kami berikan kepada kamu, dan Kami turunkan hujan atas mereka dengan lebatnya, dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka dengan sebab dosa mereka, dan Kami ciptakan sesudah mereka, umat yang lain. (El-En'am, 6)

U narednim poglavljima govorit ćemo o uzornom ponašanju Božijih poslanika koji su se borili sa ovakvim narodima.

Yıkıma uğrayan nesiller

Zar ne znaju koliko smo Mi pokoljenja prije njih uništili, (Surah Al-An'am: 6)

Manusia dan Nabi Pertama: Adam (a.s.)

Jika kamu masih ingat, apabila kami membicarakan tentang penciptaan manusia, kami ada menyebut manusia pertama di bumi adalah Adam (A.S). Adam juga adalah nabi pertama. Kerana, Allah juga mengutus seorang rasul kepada komuniti terawal yang dijadikan-Nya di bumi dan mengajar mereka deen (agama) mereka dan bagaimana hendak menjadi hamba yang patuh kepada Allah.

Allah mengajar Adam bercakap dan menyebutkan nama-nama. Seperti disebutkan di dalam ayat berikut:

Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala nama benda-benda ... ". (Surah Al-Baqarah: 31)

Ini amat penting. Di kalangan semua hidupan, hanya manusia mempunyai kebolehan untuk bercakap. Bercakap adalah sifat istimewa manusia. Mujurlah Allah telah awal-awal lagi memberikan kebolehan ini kepada Adam, sehingga membolehkan manusia mengetahui banyak objek di kelilingnya dan memberikannya nama.

Generasi selepas Adam juga boleh bertutur, mempunyai perasaan, merasa sedih atau gembira, memakai pakaian, menggunakan peralatan dan barang-barang dan mempunyai bakat untuk muzik dan seni. Peralatan muzik seperti seruling, lukisan dinding dan beberapa objek yang ditemui para ahli sains bersama dengan peninggalan manusia purba membuktikan mereka juga manusia seperti kita. Dengan lain perkataan, bertentangan dengan dakwaan sesetengah manusia, manusia pertama bukan hidupan liar, separuh-beruk/separuh manusia.

Çizgi filmler

In this book, you can read about the falsity of the theory of evolution, which asserts that living beings came into existence by accident.

Kamu sedia maklum, sama ada beruk atau hidupan lain tidak dapat bertutur, berfikir atau bergerak seperti seorang manusia. Allah hanya memberikan kebolehan-kebolehan ini istimewa untuk manusia. (Untuk maklumat lanjut berkaitan tajuk ini sila rujuk buku Harun Yahya, The Wonder of Allah's Creation - Keajaiban Ciptaan Allah)

Tetapi sebahagian manusia yang tidak mahu menerima manusia pertama adalah Adam, telah mengemukakan beberapa dakwaan mereka sendiri; mereka membina identiti palsu manusia pertama. Berdasarkan kepada senario khayalan mereka, manusia dan beruk berasal daripada hidupan yang sama, bererti, mereka mempunyai moyang yang sama, dan berkembang dengan peredaran masa ke peringkat masing-masing. Jika kamu bertanya bagaimana peristiwa aneh ini boleh berlaku, mereka akan memberikan satu jawapan: "Ia berlaku secara kebetulan". Jika kamu meminta sebarang bukti untuk membuktikan dakwaan mereka, mereka tidak dapat mengemukakannya. Kesimpulannya, tidak ada walau satu pun tinggalan sejarah membuktikan manusia berkembang daripada benda lain.

Jika kamu bertanya, "Apakah tinggalan dari masa silam?", mereka akan menjawab: Beberapa hidupan purba dahulu meninggalkan kesan apabila mereka mati, dan kesan ini yang kita gelar fosil, kekal selama berjuta-juta tahun tanpa berubah. Tetapi, untuk melakukannya hidupan tersebut perlu terperangkap di dalam keadaan tanpa oksigen. Contohnya, jika seekor burung di atas tanah ditimpa timbunan pasir berjuta-juta tahun dahulu, saki baki burung ini masih kekal sehingga ke hari ini. Sama juga dengan sejenis bahan khas di dalam pokok digelar damar. Kadangkala, bahan seperti madu ini menutupi serangga dan mengubahnya menjadi bahan keras digelar ambar, yang mengawet serangga mati selama berjuta-juta tahun. Dengan cari inilah kita mendapat maklumat tentang hidupan purba. Tinggalan ini digelar "fosil".

Bal arıları

There is no difference between ants, frogs or fish living in our day and their fossilised relatives shown in the pictures.

Mereka yang mendakwa manusia pertama berasal daripada makhluk seperti beruk, tidak dapat mengemukakan sebarang fosil bagi membuktikan dakwaan mereka. Dengan kata lain, tiada siapa pun pernah menemui satu fosil milik satu makhluk aneh manusia beruk. Tetapi mereka telah menghasilkan fosil, gambar dan lukisan palsu untuk menutup kesilapan ini, dan telah memasukkannya ke dalam buku-buku teks.

Semua penipuan ini telah didedahkan satu persatu dan diumumkan sebagai penipuan saintifik. Disebabkan mereka tidak bijak dan keras kepala, mustahil bagi mereka menerima kewujudan Allah dan menyedari Dia menjadikan segalanya. Walaupun jumlah mereka ini semakin berkurangan, tetapi masih terdapat mereka yang berusaha menyebarkan pandangan salah mereka melalui majalah, buku dan akhbar, dan malah di sekolah. Untuk membuatkan manusia percaya dengan pandangan salah mereka, mereka berkeras dengan penjelasan mereka dan mendakwa mereka mempunyai bukti saintifik. Tetapi, setiap penyelidikan yang telah dijalankan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh para ahli sains bijaksana membuktikan beruk tidak berkembang menjadi manusia.

Adam, manusia pertama yang dijadikan Allah, adalah sepenuhnya sama dengan manusia kini; dia tidak sedikitpun berbeza. Ini adalah kenyataan yang telah Allah maklumkan di dalam Al-Quran. Bagaimanapun, terdapat satu lagi isu penting yang Allah maklumkan kepada kita tentang Adam: Kisah Adam dan musuh utama manusia iaitu syaitan.

Gün batımı

Musuh Utama Manusia: Syaitan

Kamu mungkin telah mengetahui tentang syaitan, tetapi tahukah kamu dia lebih mengenali kamu dan akan menggunakan apa sahaja cara untuk menggoda kamu? Tahukah kamu matlamat utama syaitan, yang menyamar sebagai rakan kamu, adalah untuk menipu kamu? Mari kita mulakan dengan yang paling asas dan mengingatkan diri kita mengapa syaitan adalah musuh kita. Untuk tujuan itu, kita akan beralih kepada kisah Adam dan syaitan di dalam Al-Quran.

Di dalam Al-Quran, syaitan adalah nama khas yang digunakan sehingga kiamat kepada semua hidupan yang berusaha menyesatkan manusia. Iblis adalah ketua makhluk jahat yang telah menderhaka kepada Allah apabila Dia menjadikan Adam.

Menurut Al-Quran, Allah telah menjadikan Adam dan memanggil para malaikat untuk bersujud kepadanya. Para malaikat mematuhi perintah Allah, tetapi Iblis tidak mahu sujud kepadanya. Dia mendakwa dirinya lebih tinggi daripada manusia. Kerana keingkaran dan keangkuhannya, dia telah disingkirkan. Sebelum meninggalkan Allah, dia meminta daripada-Nya tempoh untuk menyesatkan manusia. Matlamat Iblis ialah untuk menggoda manusia dan memalingkan mereka daripada landasan yang benar dengan tempoh masa yang diberikan kepadanya. Dia akan melakukan apa sahaja untuk menjadikan majoriti manusia menyembahnya. Allah berfirman bahawa Dia akan memasukkan Iblis dan kuncu-kuncunya ke dalam neraka. Ia disebutkan di dalam ayat berikut:

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu, lalu Kami membentuk rupa kamu, kemudian Kami berfirman kepada malaikat-malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", lalu mereka sujud melainkan Iblis, ia tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud.

Allah berfirman: "Apakah penghalangnya yang menyekatmu daripada sujud ketika Aku perintahmu?" Iblis menjawab: "Aku lebih baik daripada Adam, Engkau (wahai Tuhan) jadikan daku dari api sedang dia Engkau jadikan dari tanah."

Allah berfirman: "Turunlah engkau dari Syurga ini, kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya; oleh sebab itu keluarlah, sesungguhnya engkau dari golongan yang hina".

Iblis berkata: Berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan (hari kiamat)".

Allah berfirman: "Sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh (ke suatu masa yang tertentu)".

Iblis berkata: "Oleh kerana Engkau (wahai Tuhan) menyebabkan daku tersesat (maka) demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka (dari menjalani) jalanMu yang lurus;

"Kemudian aku datangi mereka, dari hadapan mereka serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka; dan Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur".

Allah berfirman: "Keluarlah engkau dari Syurga sebagai makhluk yang terhina serta terusir. Sesungguhnya sesiapa di antara mereka yang menurutmu, tetaplah aku akan memenuhi neraka jahanam dengan (golongan) kamu (yang derhaka) semuanya;" (Surah Al-A'raaf: 11-18)

Setelah dihalau daripada syurga, syaitan telah memulakan permusuhan yang akan berterusan sehingga Hari Kiamat. Sejak itu, dengan liciknya dia menghampiri manusia, merancang untuk menyesatkan mereka dan menggunakan berbagai cara untuk tujuan ini. Sekarang kamu sedar, syaitan adalah musuh yang dapat menghampiri kamu dengan liciknya. Kerana itu kamu hendaklah selalu berwaspada untuk menghindarinya.

Jangan lupa syaitan berbohong di dalam serangannya sekarang untuk menentang kamu. Dia cuba menghentikan kamu daripada membaca buku ini dan daripada memikirkan apa yang telah kamu baca. Dia sedang menghalang kamu daripada melakukan perbuatan yang baik, dan dia cuba menjadikan kamu seorang yang biadab dan degil terhadap kedua orang tua kamu, dan menyekat kamu daripada mensyukuri Allah, bersembahyang dan sering berkata benar.

Jangan sesekali biarkan syaitan menipu kamu dan menghalang kamu daripada menjadi seorang yang berperwatakan murni dan menggunakan akal.

Kamu mesti mendapatkan pelindungan Allah dan memohon pertolongan daripada-Nya apabila kamu berfikiran jahat atau ketika kamu mendapati diri kamu enggan melakukan kebaikan, kerana semua ini adalah tipu daya syaitan. Jangan lupa syaitan tidak dapat melakukan apa-apa kepada mereka yang beriman.

Nabi Nuh (a.s.)

Nabi Nuh (alaihis-salam), seperti juga nabi-nabi lain, menyeru kaumnya kepada jalan yang benar. Dia memberitahu mereka bahawa mereka perlu beriman kepada Allah, Pencipta segala sesuatu, dan bahawa mereka tidak menyembah selain daripada-Nya, jika tidak mereka akan dihukum. Seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran:

Dan demi sesungguhnya! Kami telah utuskan Nabi Nuh lalu ia memberitahu kaumnya dengan berkata: "Sesungguhnya aku ini seorang Rasul pemberi amaran yang nyata kepada kamu.

"Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah; sesungguhnya aku bimbang (jika kamu menyembah yang lainnya), kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan". (Surah Hud: 25-26)

Dengan mengetepikan semua amaran ini, hanya sebahagian kecil sahaja daripada kaumnya yang beriman dengan Nabi Nuh. Kerana itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh membina sebuah bahtera besar. Allah memaklumkannya bahawa orang-orang beriman akan selamat di atas bahtera tersebut.

Pembinaan bahtera Nabi Nuh yang tidak dilakukan di laut telah mengejutkan mereka yang tidak beriman kepada Allah, dan kerana itu mereka mentertawakannya. Mereka yang tidak beriman tidak mengetahui apa yang akan berlaku kepada mereka, tetapi Allah tahu. Setelah bahtera tersebut siap dibina, hujan lebat telah turun selama beberapa hari dan air mula naik ke darat, membanjiri semua. Bencana bersejarah ini telah disahkan oleh para ahli sains. Di Timur Tengah, banyak bukti ditemui menunjukkan kebanyakan gunung hari ini pernah dilimpahi air. Di dalam televisyen, kamu mungkin pernah melihat banyak banjir berlaku di berbagai pelosok dunia. Di dalam bencana seperti ini, selalunya manusia akan naik ke bumbung dan menanti bantuan. Di dalam situasi ini hanya helikopter dan bot dapat menyelamatkan mereka. Bagaimanapun, pada zaman Nabi Nuh (a.s.), hanya bahtera tersebut dapat menyelamatkan mereka. Bencana ini yang dinamakan "Banjir Nabi Nuh", adalah azab yang diturunkan Allah untuk menghukum mereka yang tidak beriman dengan Nabi Nuh. Disebabkan mereka meminta pertolongan selain daripada Allah, tidak seorangpun daripada mereka yang memekakkan telinga dengan amaran Allah ini menaiki bahtera Nabi Nuh. Mereka tidak meletakkan keyakinan mereka kepada Allah, sebaliknya kepada manusia lain.

Hz. Nuh'un gemisi

Melainkan dengan kehendak Allah, tiada siapa dapat melindungi kita. Manusia pada masa itu yang menolak hakikat ini telah memanjat gunung-ganang dan berpindah ke kawasan tinggi, tetapi ia masih tidak dapat menyelamatkan mereka daripada lemas.

Tufan

Sebahagian daripada mereka yang beriman kepada Allah dan meyakini-Nya, dan ia telah membawa mereka menaiki bahtera bersama Nabi Nuh dan menyelamatkan mereka. Berdasarkan kepada arahan Allah, mereka telah membawa sepasang haiwan daripada setiap spesies bersama mereka. Seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran:

Hz. Nuh'un gemisi

 

Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga telah mendustakan (Rasulnya); iaitu mereka mendustakan hamba Kami (Nabi Nuh) serta mereka menuduhnya dengan berkata: "Ia seorang gila"; dan ia telah diancam (dan dihalang daripada menjalankan dakwah agama).

Lalu ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata: "Sesungguhnya aku ini dikalahkan (oleh kaum ku yang ingkar), oleh itu menangkanlah daku (terhadap mereka)!"

Maka Kami bukakan pintu-pintu langit, dengan menurunkan hujan yang mencurah-curah.

Dan Kami jadikan bumi memancarkan mataair–mataair (di sana sini), lalu bertemulah air (langit dan bumi) itu untuk (melakukan) satu perkara yang telah ditetapkan.

Dan Kami bawa naik Nabi Nuh (berserta pengikut-pengikutnya) di atas (bahtera yang dibina) dari keping-keping papan dan paku;

Yang belayar laju dengan pemeliharaan dan pengawasan Kami; (Kami melakukan yang demikian dan menimpakan taufan itu) sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur ingkar!

Dan demi sesungguhnya! Kami telah jadikan bahtera itu sebagai satu tanda yang menjadi pengajaran, maka adakah orang yang mahu beringat dan insaf?

Oleh itu, perhatikanlah bagaimana buruknya azabKu dan kesan amaran-amaranKu. (Surah Al-Qamar: 9-16)

Semua nabi yang diutuskan kepada kaum mereka sendiri bagi menyampaikan pelajaran yang sama dan menyeru kaumnya menyembah Allah dan mentaati para nabi. Sebagai balasan, mereka tidak meminta sebarang ganjaran kerana mereka yang diutuskan Allah untuk menyampaikan perintah-Nya tidak akan melakukannya. Mereka menjalankan kerja mereka semata-mata kerana kecintaan mereka kepada Allah dan ketakwaan kepada-Nya. Sementara itu, mereka juga berhadapan dengan berbagai kesukaran: Kaum mereka memfitnah dan memperlakukan mereka dengan layanan yang kejam. Lebih daripada itu, sebahagian mereka merancang untuk membunuh nabi yang diutuskan kepada mereka, dan sebahagian daripada mereka tergamak melakukannya. Tetapi, disebabkan para nabi ini hanya takutkan Allah bukan yang selain daripada-Nya, maka tiada kesukaran yang dapat melemahkan mereka. Mereka tidak pernah lupa Allah akan memberikan mereka ganjaran yang melimpah ruah di dunia dan di akhirat.

Nabi Ibrahim (a.s.)

Di dalam bahagian ini, kami akan memperkatakan tentang sikap beberapa orang nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.

Gün batımı

Nabi Ibrahim, (alaihis-salam) merupakan salah seorang nabi-nabi ini. Ketika baginda masih muda, tiada sesiapa yang mengingatkannya tentang kewujudan Allah, oleh itu, baginda memerhati langit dan ini menyedarkannya bahawa Allah telah menjadikan segalanya. Peristiwa ini disebutkan di dalam Al-Quran:

Maka ketika ia berada pada waktu malam yang gelap, ia melihat sebuah bintang (bersinar-sinar), lalu ia berkata: "Inikah Tuhanku?" Kemudian apabila bintang itu terbenam, ia berkata pula: "Aku tidak suka kepada yang terbenam hilang".

Kemudian apabila dilihatnya bulan terbit (menyinarkan cahayanya), dia berkata: "Inikah Tuhanku?" Maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah dia: "Demi sesungguhnya, jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, nescaya menjadilah aku dari kaum yang sesat".

Kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit (menyinarkan cahayanya), berkatalah dia: "Inikah Tuhanku? Ini lebih besar". Setelah matahari terbenam, dia berkata pula: ` Wahai kaum ku, sesungguhnya aku berlepas diri (bersih) dari apa yang kamu sekutukan (Allah dengannya).

"Sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid dan bukanlah aku dari orang-orang yang menyekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain)". (Surah Al-An'am: 76-79)

Nabi Ibrahim (a.s.), memberitahu kaumnya supaya tidak menyembah tuhan selain daripada Allah:

Dan bacakanlah pula kepada mereka perihal Nabi Ibrahim.

Ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya: "Apa yang kamu sembah?"

Mereka menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala, maka (kerana memuliakannya) kami berkekalan menyembahnya".

Nabi Ibrahim bertanya: "Adakah berhala-berhala itu mendengar kamu semasa kamu menyerunya?

Ateş

"Atau mereka dapat memberikan sesuatu yang ada manfaatnya kepada kamu ataupun menimpakan sesuatu bahaya?"

Mereka menjawab: "(Tidak satu pun!) Bahkan kami dapati datuk nenek kami berbuat demikian".

Nabi Ibrahim berkata: "Sudahkah kamu berfikir sehingga nampak gunanya benda-benda yang kamu sembah itu? –

"(Yang sekian lama disembah oleh) kamu dan datuk nenek kamu yang dahulu?

"(Aku bertanya demikian) kerana sesungguhnya berhala-berhala itu ialah musuhku, (aku tidak menyembah) melainkan Allah Tuhan sekalian alam;

"Tuhan yang menciptakan daku (dari tiada kepada ada), maka Dia lah yang memimpin dan memberi petunjuk kepada ku;

"Dan Tuhan yang Dialah jua memberiku makan dan memberi minum,

"Dan apabila aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkan penyakitku;

"Dan (Dialah) yang mematikan daku, kemudian Ia menghidupkan daku;

"Dan (Dialah) yang aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat" (Surah Asy-Syua'ra: 69-82)

Musuh-musuh Nabi Ibrahim cuba membunuhnya apabila baginda menyeru mereka beriman kepada Allah. Mereka menyalakan api yang besar dan mencampakkannya ke dalamnya. Tetapi Allah memelihara dan menyelamatkannya daripada api tersebut. Ini diceritakan di dalam Al-Quran seperti berikut:

Kemudian, seruan Nabi Ibrahim tidak dijawab oleh kaumnya melainkan dengan kata-kata (tentangan yang keras): "Bunuhlah dia atau bakarlah dia". Maka Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api (yang disediakan oleh kaumnya). Sesungguhnya peristiwa yang demikian, mengandungi tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi kaum yang (mahu) beriman. (Surah Al-Ankabuut: 24)

Kami berfirman: "Hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim! ". (Surah Al-Anbiya: 69)

Allahlah yang menjadikan dan mengawal segalanya. Dengan kehendak Allah api tersebut tidak membakar Nabi Ibrahim. Ini adalah mukjizat Allah dan penyataan kekuatan-Nya. Tiada apa yang dapat berlaku tanpa kehendak dan kawalan-Nya. Tanpa kehendak-Nya, tiada siapa dapat mencederakan atau membunuh manusia lain. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran:

Kelebek

 

Dan (tiap-tiap) makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, iaitu satu ketetapan (ajal) yang tertentu masanya (yang telah ditetapkan oleh Allah) ... (Surah Ali ‘Imran: 145)

Baginda tidak mati walaupun setelah dicampakkan ke dalam api, kerana ajalnya yang telah ditetapkan Allah belum sampai. Allah menyelamatkannya daripada api. Di dalam satu ayat, Allah menyatakan kepada kita Nabi Ibrahim adalah seorang berperwatakan contoh:

Sesungguhnya Nabi Ibrahim, penyabar, lembut hati (bertimbang rasa) lagi suka kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal bakti. (Surah Hud: 75)

Allah menyayangi manusia yang taat kepada-Nya dengan sepenuh hati. Seperti yang dijelaskan ayat ini, jangan menderhaka, memiliki perangai yang baik, patuh kepada arahan-arahan Allah adalah sifat-sifat terpuji pada pandangan Allah.

Nabi Musa (a.s.)

Tevrat

Nakon Musaove smrti, neki ljudi sa zlim namjerama su promijenili Tevrat. Tako su nastale knjige, Tora i Stari Zavjet, koje su uveliko različite od prave knjige koja je objavljena Musau,a.s.

Nabi Musa, (alaihis-salam) adalah seorang nabi yang sering Allah sebut namanya di dalam Al-Quran. Allah menurunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Tetapi hari ini, Taurat Yahudi dan Perjanjian Lama kitab Injil agama Kristian telah kehilangan keasliannya, kerana perkataan dan penambahan yang telah dimasukkan oleh manusia ke dalamnya. Tetapi orang-orang Yahudi dan Kristian hari ini membaca kitab-kitab yang telah diubah menganggap ia adalah kitab asal yang diturunkan Allah. Orang-orang Yahudi telah menyimpang daripada landasan sebenar kerana kitab yang mereka yakini bukan lagi kitab suci yang dibawa oleh Nabi Musa (a.s.).

Kita mengetahui semua kisah hidup dan perwatakan baik Nabi Musa daripada Al-Quran. Seperti yang Al-Quran ceritakan kepada kita, raja Mesir purba dikenali sebagai "Firaun". Kebanyakan firaun-firaun ini tidak beriman kepada Allah dan menganggap diri mereka tuhan. Allah mengutus Nabi Musa kepada pemerintah paling kejam.

Satu fakta penting yang perlu kita perkatakan ketika membaca kisah hidup Nabi Musa ini ialah "takdir". Peristiwa-peristiwa yang membawanya ke istana Firaun: Ketika Nabi Musa dilahirkan, Firaun mengarahkan askarnya membunuh semua bayi lelaki yang dilahirkan di kawasannya. Nabi Musa (a.s.), salah seorang yang berhadapan bahaya ini. Allah mengarahkan ibunya meninggalkannya di dalam sebuah peti di sungai dan memberi jaminan dia akan kembali kepadanya sebagai seorang nabi. Ibu baginda meletakkannya ke dalam sebuah peti dan meninggalkannya di dalam air. Peti ini terapung di atas air dan tidak lama kemudian sampai ke pantai istana Firaun, di mana isteri Firaun menemuinya. Dia mengambil bayi tersebut dan memutuskan untuk memeliharanya di istana. Sehingga, tanpa disedari, Firaun telah memelihara seorang yang akan menyampaikan wahyu Allah kepadanya dan menentang pandangan salah beliau. Allah telah menetapkan segalanya dengan ilmunya, dan Dia juga tahu Firaun akan menemui Nabi Musa (a.s.), dan membesarkannya di dalam istananya.

Firavun

Der König im alten Ägypten wurde "Pharao" genannt. Die Mehrheit der Pharaonen waren sehr arrogante Menschen, die nicht an Allah geglaubt und sich selbst als Gott betrachtet haben.

Ketika Nabi Musa dilahirkan, Allah tahu baginda akan ditinggalkan di sungai, kemudian akan ditemui Firaun dan Musa akan menjadi seorang nabi. Demikianlah Allah menetapkan takdir Nabi Musa dan Dia menyampaikannya kepada ibunya.

Firavun yönetimi

Bani Israel telah diperhamba Firaun di Mesir. Di bawah ini kamu dapat melihat mereka yang dipaksa melakukan kerja-kerja berat.

Pada peringkat ini, kita mesti berikan perhatian kepada kenyataan bahawa setiap perincian di dalam hidupnya berlaku berdasarkan kepada takdir yang telah Allah tetapkan.

Apabila baginda dewasa, Nabi Musa meninggalkan Mesir. Tidak berapa lama kemudian, Allah telah melantiknya menjadi seorang nabi dan rasul dan membantunya dengan saudaranya, Nabi Harun, 'alaihimas-salam.

Keduanya telah pergi menghadap Firaun dan menyampaikan pesanan Allah kepadanya. Ini adalah tugas yang amat sukar, tetapi tanpa ragu-ragu mereka telah menyeru seorang pemerintah yang zalim untuk mempercayai Allah dan menyembah-Nya. Seruan Nabi Musa ini telah dicatatkan di dalam Al-Quran seperti berikut:

Kemudian Kami mengutuskan Nabi Musa selepas Rasul-rasul itu, dengan membawa ayat-ayat Kami kepada Firaun dan Ketua-ketua kaumnya, lalu mereka berlaku zalim (ingkar) akan ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerosakan.

Dan berkatalah Nabi Musa: "Hai Firaun! Sesungguhnya aku ini adalah seorang Rasul dari Tuhan sekalian alam.

"Sudah semestinya aku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Oleh itu, bebaskanlah Kaum Bani Israil menyertai aku (ke Palestin). (Surah Al-A'raaf: 103-105)

Firaun adalah seorang yang bongkak dan sombong. Mendakwa dia dapat mengawal segalanya, dia mengingkari Allah. Allah telah menganugerahkan kepadanya segala yang dimilikinya, kekuatannya dan negara, tetapi kerana Firaun kurang bijak, dia tidak dapat memahami perkara ini.

Kölelik

Okrutni faraon je mučio one koji su slijedili Musaa ,a.s., i porobio ih je

Firaun menentang Nabi Musa dan tidak langsung beriman dengan Allah, dia juga, seperti yang disebutkan terdahulu, seorang yang sangat zalim. Dia menjadikan Bani Israil sebagai hamba-hambanya. Apabila telah jelas Firaun cuba menghapuskan Nabi Musa dan semua orang yang beriman, mereka telah melarikan diri daripada Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa. Nabi Musa (a.s.), dan kaum Bani Israil terperangkap di antara laut dan tentera-tentera Firaun yang mengejar mereka. Tetapi, walaupun berada di dalam keadaan yang paling genting sekali pun Nabi Musa tidak pernah patah semangat dan hilang kepercayaan kepada Allah. Allah telah membelah laut tersebut kepada dua dan membuka laluan di dalam laut tersebut untuk membolehkan kaum Bani Israil menyeberanginya. Ini adalah mukjizat menakjubkan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Setelah Bani Israil tiba ke pantai seberang, laut yang terbelahpun kembali bercantum, menenggelamkan Firaun dan tentera-tenteranya.

Göç

Bani Israel telah diperhamba Firaun di Mesir. Di bawah ini kamu dapat melihat mereka yang dipaksa melakukan kerja-kerja berat.

Allah merakam peristiwa mukjizat ini di dalam Al-Quran seperti berikut:

(Keadaan mereka) samalah seperti keadaan Firaun dan kaumnya serta orang-orang yang terdahulu dari mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, lalu Kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, dan Kami tenggelamkan Firaun serta pengikut-pengikutnya (di laut), kerana kesemuanya adalah orang-orang yang zalim. (Surah Al-Anfaal: )

Apabila Firaun menyedari dia akan mati, dia mendakwa telah beriman dengan Allah dan dengan itu dia cuba menyelamatkan dirinya. Kita tidak tahu sama ada penyesalannya pada saat-saat akhir ini berguna, kerana Allah hanya menerima jika penyesalan kita adalah ikhlas dan sebelum saat kematian. Allah itu Maha Pengasih. Jika penyesalan hanya dirasai ketika saat kematian, sudah tentu ia tidak ikhlas, taubat seperti ini tidak akan menyelamatkan sesiapa. Mungkin inilah yang berlaku kepada Firaun. Tetapi hanya Allah mengetahui. Apabila kita membaca kisah ini, kita hendaklah memohon kepada Allah sepanjang hidup kita dan tidak melakukan kesilapan Firaun. Jika kita gagal, merasa kesal pada saat-saat kematian sudah tidak berguna.

Hz. Musa - denizin yarılması

Nabi Musa, ('alaihis-salam) dan kaum Bani Israil terperangkap di antara laut dan tentera-tentera Firaun yang mengejar mereka. Tetapi, walaupun berada di dalam keadaan yang paling genting sekalipun Nabi Musa tidak pernah patah semangat dan hilang kepercayaan kepada Allah. Allah telah membelah laut tersebut kepada dua dan membuka laluan di dalam laut tersebut untuk membolehkan kaum Bani Israil menyeberanginya. Ini adalah mukjizat menakjubkan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Setelah Bani Israil tiba ke pantai seberang, laut yang terbelah pun kembali bercantum, menenggelamkan Firaun dan tentera-tenteranya.

Nabi Yunus (a.s.)

Tidak kira betapa tertekan dan sukarnya satu situasi, seseorang itu hendaklah sentiasa mempercayai Allah dan memohon pertolongan daripada-Nya. Seperti yang telah kami sebutkan di dalam bab-bab lepas, Nabi Musa ('alaihis-salam) tidak pernah putus harapan apabila dia terperangkap di antara tentera Firaun dan Laut Merah, tetapi dia sentiasa yakin kepada Allah. Nabi Yunus ('alaihis-salam) juga mempamerkan sikap yang serupa.

Walaupun, baginda telah ditugaskan Allah untuk memberi ingatan kepada mereka, Nabi Yunus (a.s.) sebaliknya telah meninggalkan mereka dan tidak memberi ingatan kepada mereka. Kerana itu, Allah telah mengenakan kepadanya beberapa ujian: Pertama, dia telah dibuang daripada kapal yang dinaikinya untuk belayar. Kemudian seekor ikan gergasi telah menelannya. Ini menyebabkannya merasa menyesal di atas segala perlakuannya, dia kembali bertaubat kepada Allah, memohon perlindungan daripada-Nya. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran seperti berikut:

Dan (sebutkanlah peristiwa) Dhun-Nun, ketika ia pergi (meninggalkan kaumnya) dalam keadaan marah, yang menyebabkan ia menyangka bahawa Kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan; (setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku) maka ia pun menyeru dalam keadaan yang gelap-gelita dengan berkata: "Sesungguhnya tiada Tuhan (yang dapat menolong) melainkan Engkau (ya Allah)! Maha Suci Engkau (daripada melakukan aniaya, tolongkanlah daku)! Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri".

Maka Kami kabulkan permohonan doanya, dan Kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya; dan sebagaimana Kami menyelamatkannya Kami akan selamatkan orang-orang yang beriman (ketika mereka merayu kepada Kami). (Surah Al-Anbiya: 87-88)

Di dalam Al-Quran Allah telah menceritakan apa yang akan terjadi kepadanya sekiranya dia tidak meyakini Allah dan memohon kepada-Nya.

Maka kalaulah dia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah (dengan zikir dan tasbih),

Tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur.

Oleh itu Kami campakkan dia keluar (dari perut ikan) ke tanah yang tandus (di tepi pantai), sedang ia berkeadaan sakit.

Dan Kami tumbuhkan (untuk melindunginya) sebatang pokok yang berdaun lebar.

Dan (Nabi Yunus yang tersebut kisahnya itu) Kami utuskan kepada (kaumnya yang seramai) seratus ribu atau lebih. (Surah As-Saaffaat: 143-147)

Allah telah menyelamatkannya daripada situasi yang paling genting. Ini adalah bukti jelas bahawa manusia tidak sepatutnya berputus asa dengan pertolongan Allah. Pengalaman Nabi Yunus ('alaihis-salam) adalah pengajaran kepada orang-orang beriman: Jangan menangguhkan sebarang pekerjaan, walaupun ia sangat sukar, dan kita hendaklah sentiasa memohon kepada Allah dan meminta pertolongan daripada-Nya.

Balina

Nabi Yunus telah dicampakkan daripada kapal ke laut. Kemudian, seekor ikan gergasi menelannya. Allah

Nabi Yusuf (a.s.)

Di dalam Al-Quran kita akan menemui perincian lengkap kisah Nabi Yusuf, ('alaihis-salam).

Di sini, kita hanya akan menceritakannya secara ringkas dan melihat sifat-sifat terpuji yang ada padanya. Yusuf adalah salah seorang putera Nabi Ya'qub ('alaihimas-salam). Ketika baginda masih kecil, dia telah dihumban ke dalam perigi oleh abang-abangnya kerana iri hati kepadanya. Mereka memberitahu ayahanda mereka seekor serigala telah memakannya. Penggembala di dalam sebuah kafilah telah menemuinya dan menjualnya di istana seorang pembesar Mesir. Di sana, dia telah difitnah dan dipenjarakan selama beberapa tahun. Dia akhirnya didapati tidak bersalah dan dibebaskan. Disebabkan baginda adalah seorang yang bijaksana dan amanah dan kerana dia sama sekali tidak bersalah, pemerintah Mesir telah meletakkan harta negara dan gudang di bawah kekuasaannya.

Develer

Travellers in a caravan found Yusuf in a well and sold him at the palace of
a nobleman in Egypt.

Akhirnya, Nabi Yusuf telah memaafkan saudara-saudara yang telah menzaliminya dan membawa mereka dan ibubapa mereka tinggal bersama dengannya. Nabi Yusuf (a.s.) mempunyai sikap terpuji. Allah telah mengujinya dengan berbagai cara, menyelamatkannya daripada perigi, menyelamatkannya daripada situasi keji dengan menghantarnya ke penjara dan kemudian menyelamatkannya daripada penjara dan membersihkan nama baiknya, akhirnya menganugerahkannya dengan kedudukan yang tinggi. Di dalam setiap situasi, Nabi Yusuf (a.s.) berpaling kepada Allah dan memohon kepada-Nya. Walaupun tidak bersalah, dia telah dipenjarakan selama beberapa tahun, tetapi dia tidak pernah lupa ini adalah ujian daripada Allah. Di dalam penjara beliau sering menyebut kekuasaan Allah dan keagungan-Nya kepada mereka yang berada di sekelilingnya. Ketaatan dan keyakinannya kepada Allah di dalam keadaan-keadaan genting ini membuktikan sikapnya yang mulia.

Nabi Ayyub (a.s.)

Tabah berhadapan dengan apa sahaja yang dihadapinya adalah satu sikap istimewa orang Islam. Nabi Ayyub ('alaihis-salam) telah diuji dengan kehilangan keluarga dan kekayaannya, dan juga dengan penyakit serius yang benar-benar menyeksanya. Nabi Ayyub hanya memohon pertolongan daripada Allah dan meyakini-Nya. Allah menjawab doanya dan mengajarnya untuk menjadi sihat semula. Teladan yang ditujukan oleh Nabi Ayyub dan doanya telah dicatatkan di dalam Al-Quran seperti berikut:

Dan (ingatkanlah peristiwa) hamba Kami: Nabi Ayyub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata: " Sesungguhnya aku diganggu oleh Syaitan dengan (hasutannya semasa aku ditimpa) kesusahan dan azab seksa (penyakit)".

(Maka Kami kabulkan permohonannya serta Kami perintahkan kepadanya): " Hentakkanlah (bumi) dengan kakimu " (setelah ia melakukannya maka terpancarlah air, lalu Kami berfirman kepadanya): " Ini ialah air sejuk untuk mandi dan untuk minum (bagi menyembuhkan penyakitmu zahir dan batin) ".

Dan Kami kurniakan (lagi) kepadanya - keluarganya, dengan sekali ganda ramainya, sebagai satu rahmat dari Kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna (supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang).

Dan (Kami perintahkan lagi kepadanya): "Ambillah dengan tanganmu seikat jerami kemudian pukullah (isterimu) dengannya; dan janganlah engkau merosakkan sumpahmu itu". Sesungguhnya Kami mendapati Nabi Ayyub itu seorang yang sabar; ia adalah sebaik-baik hamba; sesungguhnya ia sentiasa rujuk kembali (kepada Kami dengan ibadatnya). (Surah Saad: 41-44)

Jika kita dihinggapi penyakit, mengalami kesusahan atau kesulitan, kita segera berputus asa. Malah sebahagian yang lain mungkin menjadi kufur kepada Allah. Tetapi, sikap seperti ini tidak disukai Allah. Seperti Nabi Ayyub, Allah menurunkan berbagai musibah kepada hamba-hamba-Nya, tetapi penderitaan seperti ini mematangkan orang-orang beriman dan menguji ketaatan mereka kepada Allah.

Akarsu

Ketika berhadapan dengan musibah-musibah ini kita hendaklah berdoa kepada Allah dan meyakini-Nya. Kita hendaklah menjadi seorang yang tabah seperti Nabi Ayyub ('alaihis-salam) dan berpaling kepada Allah. Hanya dengan itu, Allah akan menghilangkan kesulitan kita dan memberikan kita ganjaran di dunia dan di akhirat.

Nabi 'Isa (a.s.)

Allah menjadikan Nabi 'Isa ('alaihis-salam) dengan cara istimewa. Seperti Nabi Adam, Allah menjadikannya tanpa ayah. Ini diceritakan di dalam Al-Quran seperti berikut:

Çiçekler

Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao : "Budi!" – i ono bi. (Surah Ali 'Imran: 59)

Di dalam Al-Quran, Nabi 'Isa ('alaihis-salam) dirujuk sebagai "anak Maryam". Maryam adalah seorang wanita mulia yang dijadikan Allah sebagai contoh kepada wanita-wanita lain. Dia adalah seorang perawan suci dan beriman kepada Allah. Allah memberikannya 'Isa melalui malaikat Jibrail secara mukjizat tanpa ayah, dan khabar gembira anaknya akan dilantik menjadi nabi.

Allah menjadikan 'Isa seorang nabi dan menurunkan kepadanya kitab Injil, salah sebuah daripada kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada manusia. (Selepas Nabi 'Isa menghilangkan diri, Injil juga telah diubah oleh manusia. Hari ini, kita tidak mempunyai kitab Injil yang sebenar, dan kitab yang orang-orang Kristian gelar sebagai Bible, bukan kitab sebenar). Allah memerintahkan Nabi 'Isa membimbing kaumnya ke jalan yang benar dan menganugerahkannya dengan berbagai mukjizat. Baginda telah bertutur ketika masih berada di dalam buaian dan memberitahu manusia tentang Allah. Nabi 'Isa juga memberikan khabar gembira tentang Nabi Muhammad (Ahmad) (S.A.W), rasul Allah yang akan menggantikannya, diceritakan di dalam Al-Quran seperti berikut:

Dan (ingatlah juga peristiwa) ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata: "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini Pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran Kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu Kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku - bernama: Ahmad". Maka ketika ia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata: "Ini ialah sihir yang jelas nyata!" (Surah As-Saff: 6)

Pada zaman itu, tidak ramai yang beriman dengan Nabi 'Isa atau menolongnya. Musuh-musuh Nabi 'Isa merancang plot untuk membunuhnya. Mereka menyangka telah berjaya menangkap dan menyalibnya. Tetapi di dalam Al-Quran Allah menceritakan bahawa baginda tidak dibunuh:

Dan juga (disebabkan) dakwaan mereka dengan mengatakan: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Ibni Maryam, Rasul Allah". Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang - salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa). Dan Sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham, mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak (ragu-ragu) tentang menentukan (pembunuhannya). Tiada sesuatu pengetahuanpun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata; dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. (Surah An-Nisa: 157)

Selepas Nabi 'Isa menghilangkan diri, musuh-musuhnya cuba mengubah wahyu-wahyu yang dibawanya. Mereka mula menggambarkan Nabi 'Isa dan Maryam sebagai makhluk luar biasa dan malah "tuhan". Sehingga kini, masih terdapat mereka yang mempercayai kepercayaan karut ini. Di dalam perkataan Nabi 'Isa sendiri, Allah memaklumkan kepada kita kepalsuan kepercayaan ini:

Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Wahai Isa ibni Maryam! Engkaukah yang berkata kepada manusia: 'Jadikanlah daku dan ibuku dua tuhan selain dari Allah?'" Nabi 'Isa menjawab: "Maha Suci Engkau (wahai Tuhan)! Tidaklah layak bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak (mengatakannya). Jika aku ada mengatakannya, maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada diriMu; kerana sesungguhnya Engkau jualah Yang Maha Mengetahui perkara-perkara yang ghaib."

"Aku tidak mengatakan kepada mereka melainkan apa yang Engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, iaitu: 'Sembahlah kamu akan Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu' dan adalah aku menjadi pengawas terhadap mereka (dengan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah) selama aku berada dalam kalangan mereka; kemudian apabila Engkau sempurnakan tempohku, menjadilah Engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka, dan Engkau jualah yang menjadi Saksi atas tiap-tiap sesuatu." (Surah Al-Maidah: 116-117)

Selepas kehilangannya, jumlah mereka yang beriman kepadanya bertambah dengan banyak sekali, tetapi hari ini mereka mengikut jalan yang salah kerana mereka mengikut Bible, yang telah diubah dengan penambahan dan pengurangan.

Jalan yang benar kini ialah jalan yang Nabi Muhammad (s.a.w.) bawa kita kepadanya, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, kerana ia adalah satu-satunya wahyu Allah yang tidak diubah.

Çiçekler

Nabi Muhammad (s.a.w.)

Kita mengetahui lebih banyak tentang rasul Allah Nabi Muhammad (s.a.w.), kerana baginda adalah nabi terakhir dan telah hidup 1,400 tahun dahulu. Manusia telah mengubah dan memesongkan semua agama Allah yang diturunkan sebelumnya. Kerana itulah, kitab terakhir yang akan dipegang oleh manusia hingga Hari Kiamat telah diturunkan kepada nabi kita: untuk membetulkan semua penyelewengan yang dilakukan di dalam agama-agama dahulu. Allah menyampaikan apa yang dituntut daripada hamba-hamba-Nya melalui Al-Quran. Nabi kita berhadapan dengan berbagai kesukaran ketika menyampaikan ajaran Allah kepada manusia.

Çiçekler

Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što će te na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. (Et-Tevba, 128)

Berbagai tohmahan tidak berasas telah dilemparkan kepadanya, sedangkan baginda tidak pernah meminta sebarang ganjaran daripada mereka dan tidak mempunyai kepentingan duniawi. Baginda telah dipaksa berpindah daripada Mekah, tanah kelahirannya. Orang-orang Islam pertama mengikutnya juga telah diseksa, sebahagian mereka telah didera dan dizalimi. Tetapi Allah tidak membenarkan orang-orang kafir menghancurkan agama Islam yang tidak dapat diselewengkan sehingga kini. Bertepatan dengan janji Allah, setiap perkataan di dalam Al-Quran selamat dan sempurna.

Seruan Nabi Muhammad (s.a.w.) juga ditujukan kepada manusia yang hidup hari ini. Allah memerintahkan semua manusia mentaati rasul-Nya, dan di dalam banyak ayat Dia menegaskan mentaati rasul-Nya adalah sama dengan mentaati-Nya. Kerana itu, mentaati nabi adalah salah satu prinsip terpenting di dalam Islam. Ketaatan sepenuh hati untuk melaksanakan arahan nabi kita adalah satu manifestasi kepada ketaatan kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tingkah laku mulia nabi kita, yang menjadi contoh kepada semua manusia. Sebahagian daripada ayat-ayat tersebut adalah:

Bukanlah Nabi Muhammad itu (dengan sebab ada anak angkatnya) menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi ia adalah Rasul Allah dan kesudahan segala Nabi-nabi. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (Surah Al-Ahzab: 40)

Sesungguhnya Allah telah mengurniakan (rahmat-Nya) kepada orang-orang yang beriman, setelah Ia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan-Nya), dan membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta mengajar mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum Syariat). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata. (Surah Ali 'Imran: 164)

Dengan ayat yang bermula dengan perkataan, "Bacalah...", Allah memerintahkan Nabi Muhammad (s.a.w.) bagaimana hendak menyampaikan ajaran-Nya. Melalui ayat ini dan ayat-ayat lain, nabi kita menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Isteri baginda Aishah (R.A.) menyatakan, "Akhlak baginda adalah Al-Quran". Beliau maksudkan ialah baginda mematuhi Al-Quran sepenuhnya, dan kita tahu Sunnah adalah manifestasi praktikal bagaimana mengikut Al-Quran. Di dalam sepotong ayat, Allah menyatakan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dan mahu diampuni hendaklah mentaati Rasulullah (s.a.w.):

Filler

Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (Surah Ali 'Imran: 31)

Seperti yang dinyatakan di dalam ayat di atas, jika kita mahu Allah menyayangi kita, kita hendaklah mengikut apa segala seruan nabi dan mengamalkannya.

 

3 / total 8
You can read Harun Yahya's book Mari Kita Belajar Tentang Islam online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Mengenai tapak ini. | Jadikan mukadepan anda | Tambah ke pilihan anda | RSS Feed
Semua material boleh disalin, dicetak dan dikeluarkan dengan merujuk kepada laman ini.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. Www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."